TÜLOMSAŞ is building the future with the experience of a century

TÜLOMSAŞ is building the future with the experience of one century: According to an interview published on HaberOrtak.com website, TÜLOMSAŞ continues its journey in the railway sector where 119 has written its first name with the years of experience, cities it connects with the rails and the Turkish industry with its contributions to the Turkish industry. Hayri Avci, General Manager of TULOMSAS, started to tell his companies from the day he was founded and gave information about the topics until 2023. The contractorın her zaman yenilik ve gelişimin peşinde ilerlediğini ifade eden Avcı, “Stratejik amacımız; ülkemizde raylı sistemler sektörünün endüstri terminolojisine göre yeniden tanımlanması ve yapılandırılmasıdır” diyor.
Eskişehir’de 119 yıl önce “Anadolu-Osmanlı Kumpanyası” adı altında, Anadolu-Bağdat demiryolunun inşası sırasında buharlı lokomotif ve vagon tamiri ihtiyacını karşılamak üzere Almanlar tarafından yaptırılan bir küçük atölye… TÜLOMSAŞ gibi bir devin doğuş hikayesi buradan başlıyor. Bu küçük atölye yıldan yıla büyüyerek ilk akülü yük araçları, ilk cadde süpürme araçları, ilk otobüs yıkama tesislerinden Devrim otomobiline, ilk kantar imalatından buharlı lokomotiflere oradan elektrikli lokomotiflere ve eğitim, sosyal yaşam ve son olarak denizcilik sektörüne inen upuzun bir yolda binlerce ürün vererek Türkiye’yi kalkındıran kuruluşlar arasında adını yazdırdı.
TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı ile kuruluşlarının ilk gününden bu güne uzanan özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Avcı, “119 yıllık tecrübe ve bilgi birikimi ile ülkemizin demiryolu çeken-çekilen araçları ihtiyacını karşılayan büyük bir sanayi kuruluşu olan TÜLOMSAŞ ülkemiz ekonomisine ve istihdama sağladığı katkılar yönü ile bir kamu kuruluşu olarak gurur vericidir. Amacımız 2015-2023 vizyonuna ulaşma yolunda ekonomik parametrelerimizi olumlu yönde katlayarak artıran bir TÜLOMSAŞ’ tır” diyor.
TÜLOMSAŞ gibi köklü bir kuruluşun geçmişten günümüze tarih yolculuğunda bir seyre çıkarsak, tarihe adını yazdırmış önemli başlıklar neler olur?
1894 yılında Almanlar tarafından Anadolu-Bağdat demiryolunun inşası sırasında buharlı lokomotif ve vagon tamiri ihtiyacını karşılamak üzere Eskişehir’de kurulan Anadolu-Osmanlı Kumpanyası adı verilen küçük atölye; bugünkü, TÜLOMSAŞ’ın (Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi) temelini oluşturuyor.
Demiryolu araçları üretimi ve bakımı konusunda 119 yıllık deneyime sahip Türkiye’nin tek lokomotif tedarikçisi olan TÜLOMSAŞ, bölgenin sosyo-ekonomik yapısı üzerinde önemli bir etken ve bölgede sanayileşme evresinin başlamasında ve gelişmesinde de büyük bir itici güç oldu. Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında top kamaları Eskişehir Demiryolu Atölyesinde yapıldı. TÜLOMSAŞ, Türkiye’de çağdaş teknolojiye girişin başlangıcı olarak, tarıma dayalı ekonomiden teknolojiye dayalı ekonomiye doğru ilk adımın atılmasını sağladı.
İlk Türk Otomobili “DEVRİM” 1961 yılında Dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in talimatı ile 4,5 ay gibi kısa bir sürede motorundan kaportasına kadar tümüyle özgün olarak şirketimizde imal edildi.
TÜLOMSAŞ, taşıdığı sorumluluğun bilinciyle Türkiye’nin ilk akülü yük araçları, ilk cadde süpürme araçları, ilk otobüs yıkama tesislerini üreterek özel sektör girişimcilerine de örnek oldu. 1940 yılında; TÜLOMSAŞ, sanayi için teknik eleman yetiştirmeye başladı. Yetişmiş insan gücü eğitimini sürekli kılabilmek için gündüzlü ve yatılı Çırak Sanat Okulları açılmıştır, Çırak Okulu, hem TÜLOMSAŞ’ın hem de sanayinin kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasına yardımcı oldu. 1946 yılında; TÜLOMSAŞ Eskişehir’i aydınlatmaya başlamıştır. 1946 yılında II. Dünya Savaşı sonrası artan enerji ihtiyacını karşılamak için kurulan kuvvet santralı Eskişehir’in bazı bölümlerini karanlıktan kurtarmıştır. TÜLOMSAŞ sporda ve sosyal hayatta ülkesine renk katmıştır. Türkiye’de ilk kantar imalatı Şirketimizde yapılmış, 1951 yılında ilk mekanik kantar imalatı, lisans veya know-how alınmaksızın şirketimizde gerçekleştirilmiştir. 1957 yılında; Her şeyi ile Eskişehir Cer Atölyesinde imal edilen iki küçük buharlı lokomotif, “Mehmetçik” ve “Efe”, üretilmiştir. İlk lokomotif KARAKURT” raylar üstünde... 1958 yılında, 1915 beygir gücünde, 97 ton ağırlığında, 70 km/h hız yapabilen ilk Türk buharlı lokomotifi KARAKURT üretildi. O yıllardan bu günlere, üreterek, çalışarak, özveri ve bilginin gücüyle buharlı lokomotiften E 68000 tipi elektrikli lokomotife dek gelindi.
TÜLOMSAŞ’ın kuruluşu çok değerli bir misyona dayanıyor. 119 yıl gibi bir geçmişe bakarak bugünün vizyonu ve misyonu hakkında neler söylersiniz?
Kuruluşundan bu yana ülkemizin ana hat ve manevra lokomotifleri ile çeşitli tipte yük vagonlarının ve bu ürünlere ait alt komponentlerinin üretim, bakım, onarım ve revizyon merkezi konumunda olan TÜLOMSAŞ, bu misyonunu en üst düzeyde yerine getirmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. Öte yandan bu misyonu yanında; demiryolu yan sanayinin oluşturulması ve raylı sistemler kümelenmesi, demiryolu araçları test merkezinin kurulması, yeni nesil lokomotiflerin yerli katkı ile üretilerek ülkemiz hizmetine sunulması, lojistik firmalarının yük vagonu ihtiyaçlarının karşılanması, milli lokomotif projesi tramvay araçları modernizasyonu kapsamında da etkin olarak çalışmalar yürütmektedir. 119 yıllık tecrübe ve bilgi birikimi ile ülkemizin demiryolu çeken-çekilen araçları ihtiyacını karşılayan büyük bir sanayi kuruluşu olan TÜLOMSAŞ ülkemiz ekonomisine ve istihdama sağladığı katkılar yönü ile bir kamu kuruluşu olarak gurur vericidir. Amacımız 2015-2023 vizyonuna ulaşma yolunda ekonomik parametrelerimizi olumlu yönde katlayarak artıran bir TÜLOMSAŞ’ tır.
Sektörel yapılanmada sadece demiryolu sektörüne değil, denizcilik sektörü için de üretim yapmak hedeflenmiş; Van Gölü feribotları için dizel motor seti üretimi başlatılmıştır.
Ar-Ge faaliyetlerinizi hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?
Dünya demiryolu pazarında pazar payımızın yükseltilmesi, imalatta yerli oranının arttırılması ve özgün projelerin geliştirilmesi için TÜBİTAK ve Üniversiteler ile işbirliği sürdürülmektedir. Özgün projeler kapsamında halen devam eden önemli projelerimiz: Türkiye’nin İlk Milli Elektrikli Lokomotifinin tasarımı ve üretimine yönelik “E1000 Tipi Elektrikli Lokomotif Geliştirme” Projesi, TCDD’nin desteği ile TÜBİTAK ve TÜLOMSAŞ işbirliği ile sürdürülmektedir. Türkiye’de ilk defa yerlileştirme kapsamında olan ve dünyada birkaç firma tarafından üretilen Cer konvertörü, Merkezi Kontrol Ünitesi, Kumanda Masası ve Cer Kontrol Ünitesi ‘nin tasarımı ve imalatı tamamlanmıştır. Bir diğer projemiz Hafifletilmiş Yük Vagonu Projesi’dir. Halen kullanılan vagonların darası ortalama 24 ton’dur. Bu proje ile vagon darası 19,7 tona indirilmiş olacak ve vagon başına 4,3 ton, 12 vagonluk katar başına 51,6 ton daha fazla yük taşınabilecektir. TCDD’nin desteği ile Hafifletilmiş Yük Vagonu tasarımı ve prototip imalatı projesi kamu projeleri kapsamında TÜLOMSAŞ, İTÜ ve TÜBİTAK işbirliği ile devam etmektedir. Proje çok amaçlı, yeni bir platform vagon tasarımı olup; TCDD ve lojistik firmalarının en çok ihtiyaç duyduğu, en fazla talep ettiği vagon tiplerinden birisidir. Vagonun üretimi sayesinde hem yurt içi hizmetinde çağdaş koşullarda taşıma yapılabilecek, hem de uluslararası piyasada rekabet edecek bir ürün geliştirilerek ülkeye döviz kazandırılacaktır.
Raylı Sistemler Test Merkezi ise TÜLOMSAŞ tarafından desteklenen ve Eskişehir’ de kurulması için çalışılan Ar-Ge ve test merkezi ne yönelik faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Projenin uygulanabilirliği ile ilgili çalışmalar TÜLOMSAŞ
a team led by. Within the scope of this project, the Rail Systems Center of Excellence project, which is planned to be established by Anadolu University, has been approved by SPO. Turkey will be a single center. Anadolu University, TCDD, TÜLOMSAŞ and other subsidiaries are working on the center of excellence. The procedure for the establishment of the test center in the vicinity of the Alpu district continues.
Can you get information about your sectoral activities in domestic and international markets?
We export our products to USA, Iraq, Iran, Thailand and France. The locomotives, locomotive spare parts, diesel engine, traction motor and parts of the products we export are coming. The locomotives that will be produced in cooperation with TÜLOMSAŞ-ROTEM in electric locomotive will take place in domestic and international markets since 2013. It is aimed to produce 72 locomotives in three years. The first locomotive produced in cooperation with TÜLOMSAŞ-GE Joint Venture is being launched at the International Railway Fair in Berlin in September. Initially, it is aimed to produce 50 locomotives as soon as possible with the production of minimum 100 units a year.
The ilgili Strategic Partnership Agreement “between TÜLOMSAŞ and GE, a joint venture of a new generation of European platform locomotives, was signed and signed on 09.11.2012.
Customer wages are fully met on the Wagon. The annual production is planned to be produced as 1000 wagon. The existing industrial infrastructure in our country is very suitable for this manufacturing.
The freight wagons that the logistics companies need are met by our company since 2007. TULOMSAS meets the needs of various types (tarpaulin, container, sliding wall, ore, cistern, grain, etc.) freight wagon.
TÜLOMSAŞ Brand Diesel Engines maintain their claim with their quality in maritime sector. Manufacture of diesel generator sets for Van Lake Ferries; The first 4 set was completed and shipments were completed. Successfully passed the tests conducted by Türk Loydu. 2013 units will be manufactured in the second six months of 4. Manufacture of natural gas engines for power plants; In conjunction with a European company, 2750 HP will be producing natural gas powered engines. We continue to work to meet the procurement processes in the manufacturing process mainly from the sub-industries in our country. An order agreement has been signed for 38 engines including prototype manufacturing. Preparations for prototyping of these engines are continuing and it is aimed to start mass production after 2014 year after testing. Engine parts are manufactured for Thailand and France. The annual production is planned as 100 pieces.
TULOMSAS manufactures light engines for light rail vehicles. The production of the traction motors of Marmaray vehicles is carried out in TÜLOMSAŞ. Within the scope of the redevelopment, the domestic production of the traction motors has been started for TCDD to be used in DE 33000 type locomotives. 50 savings per product is provided. The annual production is planned as 1000 pieces
Wheel-axle kit assembly and Cer motorized bogie assembly of Marmaray vehicles are performed in TÜLOMSAŞ. The annual production is planned as 5000 pieces.
We meet the modernization and modification needs of the municipalities. 15 pieces tram modernization was carried out for Gaziantep Municipality.
What are your goals for the 2023 vision as TÜLOMSAŞ?
We aim to be the world brand of our company's products and to exceed 2023 billion euro sales turnover in 1. Our 250 targets are to provide a minimum of 30 million euro to our sub-industry, to make our region a railway vehicle production center and to create a sector where approximately 2023 will be employed.
As TÜLOMSAŞ, our strategic aim is; is the redefinition and structuring of the rail systems sector according to industry terminology in our country.
What kind of work do you have on important issues such as environmental health and ecological balance protection?
Conscious that the best technology in production activities is the least polluting environment; adopting the principle of protecting the nature of tomorrow from today, TÜLOMSAŞ; All types of industries, etc. defined. It performs the meticulous process of decomposing waste in its source, storing it under conditions appropriate to environmental regulations and delivering it to licensed companies. By adding new fields to the green fields it creates with this sensitivity, it sets an example for various institutions and organizations. Environment and organized by the Ministry of Urbanism, which make efforts to spread awareness of environmental protecting the environment, TULOMSAS in industrial plants operating according to environmental regulations "Turkey's Clean Industry Plant" has shown and Eskişehir Environment and TULOMSAS in Eskisehir The assessment made by the Directorate of Urbanism City has been awarded the Environment Certificate by entering the most successful 3 industrial facility.

Source : I www.haberortak.co

Armin

sohbet

Be the first to comment

Comments