Ankara Metro Tender Should Notify the Minister

ankara metro
ankara metro

KIK member Erkan Demirtaş, who objected to Ankara Metro's vehicle tender, emphasized that subway safety documents were not presented.Last but not least, the Ankara Metro is on the agenda with a work accident that caused the death of a person on the construction site. The allegations about the 400 million dollar 324 subway vehicle purchase tender, which is one of the most important steps of the Metro project, are controversial. Firms that use the right of appeal related to the tender claimed that the Ministry of Transport had given the tender to the tenderer who did not submit the documents requested by the technical specifications. The Public Procurement Board (JCC) approved the tender in a controversial manner. However, Erkan Demirtaş, one of the most senior members of the board, has appealed the decision. Demirtaş's objections were remarkable. Demirtaş emphasized that the Chinese firm which won the tender and that it did not present the documents in the technical specifications and presented the missing or incomplete offerings, also pointed out that the opening of the envelope and the document control report were not duly regulated. Demirtaş also warned that the tender is against the transparency and the reliability, and he filed an objection against the responsible persons.

General Directorate of Infrastructure Investments, Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communication, realized the tender for the Ankara Metro in 14 February 2012 with open tender method. Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles SA, based in Spain, participated in the tender. Ltd. the company's business problems in the vehicles, especially in the technical specifications of the demands of the firm in the file that took place in the tender and as it is in the Ankara Metro, the security and safety of people's life, arguing before the ministry objected. After that, he moved the matter to the Public Procurement Authority. The institution then evaluated the issue at the board level, then at the expert level. However, the evaluation of the expert of the Public Procurement Authority did not take place in the board decision. In the short decision, the complaint was rejected by majority vote.

However, the 9 member board's 5 member's vote was rejected. Accordingly, the winning company does not include technical information such as brake calculations, reliability plan, energy consumption calculations, collision scenarios included in the technical specifications in the tender dossier. Without information on these issues in the technical specification, the tender was finalized.

'Why don't we cancel this'

Kurul üyesi Erkan Demirtaş ise, yazdığı itiraz dilekçesinde kurulun kendisiyle çeliştiğine dikkat çekti. Daha önce teknik şartnamelerde istenilen belgelerin ihale dosyasında yer almadığının anlaşıldığı durumlarda Kamu İhale Kurumu’nun ilgili firmayı dışarıda bıraktığı veya ihaleyi iptal ettiğini örneklerle itiraz dilekçesine yazan Demirtaş, yargının ve ilgili yasa maddesinin de söz konusu kuralı teyit ettiğine dikkat çekti. “Teknik şartnamede yer alan bilgi ve belgelerin teklifle birlikte sunulması gereken yeterlilik kriterleri olduğu anlaşılmaktadır” diyen Demirtaş, ayrıca ihale komisyonunun zarf açma ve belge kontrol tutanağını da usulüne uygun olarak düzenlememiş olduğuna dikkat çekti. Sadece bu durumun dahi başlı başına bir hukuka aykırılık ve aynı zamanda şeffaflık ve güvenilirlik ilkelerinin zedelenmesi anlamına geleceğini vurgulayan Demirtaş itirazını “Sorumlular hakkında gerekli inceleme ve değerlendirme yapılabilmesini teminen bu durumun ihaleyi yapan idarenin bağlı bulunduğu bakanlığa bildirilmesi gerektiği” ifadesiyle bitirdi. – Radikal

Armin

Rail Industry Show 2020

sohbet

Be the first to comment

Comments