Changzhou Wayon Technology Development Co., Ltd.

Address: No. 5 Zhengda Road, Qishuyan Develop Zone.
CN - 213025 Changzhou


Phone: + 86-519 88 40 60 86

Fax: + 86-519 88 40 60 26

E-Mail: wayon108@yahoo.com.cn

Internet: http://www.wayon-tech.com

Contact: Frau Pu

10.1.2 Industrial parks


Be the first to comment

Comments