3rd EURASIA RAIL EXHIBITION CONFERENCE PROGRAM- ISTANBUL

3rd EURASIA RAIL EXHIBITION CONFERENCE PROGRAM- ISTANBUL

07 Mart 2013 (07 March 2013)

14:30- 15:00 Süleyman KARAMAN (TCDD Genel Müdürü -Director of Turkish State Railways)-     Demiryollarının bugünü ve geleceği;  Railways; Today and the Future (Türkiye-Turkey)

15:00- 15:30 Y.Metin TAHAN (Altyapı Yatırımları Genel Müdürü- Director of Infrastructure Investments)- Marmaray ve Metro Projeleri ; Marmaray and Metro Projects (Türkiye-Turkey)

15:30-15:45 Çay-kahve arası (Tea-Coffee Break)

15:45- 16:00 Bekir GEZER (Dış İlişkiler ve AB Genel Müdürü- Foreign Affairs and EU General Director) – AB-Türkiye Uyum Politikalarında Dengeli ve İntermodal Taşımacılık ve Demiryollarının Önemi; Intermodal and Balanced Transportation in Turkey’s Harmonization Politics abd Importance of Railways (Türkiye-Turkey)

16:00- 16:15 Javier Menendez BONILLA (AB Delegasyonu, Ekonomik ve Sosyal Politikalar Bölüm Başkanı- Head of Economy and Social Development Section, European Delegation to Turkey)- Türkiye, AB Demiryolları Reformu Sürecinin Neresinde? ; Where is place of Turkey at EU Railway Reform?           ( Türkiye-Turkey)

16:15- 16:30 Erol ÇITAK (Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü-Director of Railway Regulation) – Türkiye Demiryollarının Yeniden Yapılandırılması Sonrasında Mevzuat Düzenlemeleri; Legislations after Turkish Railway Sector Restructuring  (Türkiye- Turkey)

08 Mart 2013 (08 March 2013)

10:00- 10:15 Mag.Dr. Helmut MEELICH (Avrupa Birleşmiş Milletler Ekonomik Komisyonu Proje Müdürü- Project Manager at United Nations Economic Commission for Europe UNECE Trans European North-South Motorway)- Hızlı Yük Taşımacılığı; High Speed  Freight Transportation (Slovakya- Slovakia)

10:15-10:30 Jindrich KUSNIR (Çek Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Demiryolu Departman Direktörü- the Director of Department of Railway and Combined at Ministry of Transport of the Czech Republic)- Demiryolarında Hızlı Yük Taşımacılığı; High Speed Freight Transportation on Rails (Çek Cumhuriyeti- Czech Republic)

10.30-10:45 Dennis SCHUT (Uluslararası Demiryolu Birliği Araştırma Birimi Başkanı -Head of Research Unit of International Union of Railways- UIC)- Avrupa Birliği Destekli Yüksek Hızlı Yük Taşımacılığı Projeleri; EU Funded High Speed Freight Projects ( Fransa- France)

10:45-11:00 İsa APAYDIN (TCDD Genel Müdür Yardımcısı- Vice Director of Turkish State Railways)- Türkiye’ de Yüksek  Hızlı Tren İşletmeciliği; High Speed Train Operations in Turkey ( Türkiye- Turkey)

14:00-14:15 Patrice MAIRE (Ketenersiz Çözümler Müdürü- Catenaryless Solutions Manager – ALSTOM Transport)- Katenersiz Tramway Sistemi; Tramway System without Catenary ( Türkiye-Turkey)

14:15-14:30 Thomas SIEGEMUND (Ürün Yönetimi Direktörü- Director Product Management -BOMBARDIER Transportation)- Otomatik Metrolar- Bugün ve Yarını Algılama; Automated Metros- Sensing Tomorrov, Today ( Almanya- Germany)

14:30- 14:45 Stefan AURICH (Hızlı Tren Sistem Yenileme Müdürü- Manager System  Engineering High Speed Trains-  KNORR BREMSE)- Yüksek Hız Fren Uygulamalarındaki  Zorluklar; Challenges in High Speed Brake Applications (Almanya- Germany)

14:45- 15:00 Juan Pablo Barahona MERINO (Bölge Müdürü- Area Director -TALGO)- Avril Yüksek Hızlı Tren Konsepti; Avril High Speed Train Concept ( İspanya- Spain)

15:00- 15:15 Çay- Kahve Arası (Tea-Coffee Break)

15:15- 15:30 Gürhan GÜRKAN (Proje Yönetimi Grubu, Yerli Müdür Yardımcısı -Project Management Team, Local Manager, assistant to General Manager-  HYUNDAI-ROTEM)  Yeni Nesil Hızlı Tren-HEMU-430X; New Generation High Speed Train-HEMU-430X  (Türkiye- Turkey)

15:30- 15:45 Cüneyt GENÇ (Raylı Sistemler ve Ulaşım Bölüm Direktörü- Director of Department of Rail Systems and Mobility -SIEMENS Turkey ) Raylı Sistem Araçları ve Yerli Üretim İmkanları; Rolling Stocks and Domestic Production Possibilities ( Türkiye- Turkey)

15:45- 16:00 Prof.Dr.Tuncer TOPRAK (İstanbul Teknik Üniversitesi-İstanbul Technical University)- Demiryolu Araçlarının Sertifikasyon Testleri; Certification Tests of Rail Vehicles  (Türkiye – Turkey)

16:00- 16:15 Ömer YILDIZ (Genel Müdür – General Manager – ISTANBUL ULAŞIM A.Ş) Yerli Demiryolu Araç Üretimi ; Domestic Railway Vehicles Production ( Türkiye- Turkey)

09 Mart 2013 (09 March 2013)

10:00- 10:15 Oktay ATÇALI (Satış Müdürü- Sales Manager -ARCELORMITTAL) Ray Üretimindeki  Yenilikler, Mantarı Sertleştirilmiş Raylar ve Kullanım Yöntemleri; Improvements at Rail Production, Head Hardened Rails and Usage Methods ( Türkiye-Turkey)

10:15-10:30 İbrahim TOZLU (Ray Profil Haddehanesi Müdürü- Rail Profile Rolling Mill Manager- KARDEMİR A.Ş.) Raylarda Oluşan Bozulmalar ve Nedenleri; the Rail Damages and Causes (Türkiye- Turkey)

10:30- 10:45 John BRYANT (Global Satış Yöneticisi-Global Sales Executive- BENTLEY Systems, Dubai) BIM Yardımıyla Çekirdek Altyapıyı  Teslim Etme ve Sürdürme; Delivering and Sustaining Through BIM.   ( BAE- UAE)

10:45-11:15 Prof.Dr.Erol TUTUMLUER (University of Illionis, USA) Köprü-dolgu geçiş bölgesi; Bridge-Embankment Transition Zones  (Davetli konuşmacı- Invited Speaker)  ( ABD-USA)

11:15- 11:30 Çay-Kahve arası (Tea-Coffee break)

11:45- 12:00  Prof.Dr. İlhan KOCAARSLAN (Istanbul Üniversitesi-Istanbul University)- Demiryolu Emniyet ve Güvenlik Yönetimi Sistemleri: Vaka çalışması; Railway Safety Management Systems- Case Study (Türkiye-Turkey)

12:00- 12:15 Roger-A. DIRKMEIER (Raylı Sistemler Genel Müdürü- General Manager Rail Systems- FOGTEC Fire Protection) Demiryolu Araçlarında Yangın Söndürmede Akıllı Çözümler; The Smarter Way of Using Fire Protection  in Rolling Stock Applictions ( Almanya-Germany)

12:15- 12:30 Dr.Peter Stahl (Genel Müdür- Managing Director- WAGNER Bayern GmbH)- Demiryolu Araçları için İnovatif Yangın Önleme Çözümleri; Innovative Fire Protection Solutions for Railway Vehicles  ( Almanya –Germany)

12:30- 12:45 Henrik ENGSTRÖMER (Proje Müdürü- Project Manager – BOMBARDIER Transportation)- Bölgesel ERTMS: Ekonomik Çözümler İstendiğinde Zamanlarda Değeri ve Kapasitesi; ERTMS Regional: Delivering Value and Capability in Economically Challenging Times (Almanya –Germany)

12:45- 13:00 Jean FEHLBAUM (NEXANS EMEA Uluslararası Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı -VP Marketing for the EMEA International Division) Demiryolu Altyapısında Kullanılan Kablolardaki Güncel Gelişmeler; Recent Developments in Cables Used for Railway Infrasturcture ( İsviçre- Switzerland)

13:00- 13:15 Norman FRISCH  ( Demiryolları Çözümleri İş Geliştirme Direktörü- Business Development Director for Railway Solutions – HUAWEI)  Demiryolu güvenliği ; Railway Safety (Çin- China)

14:00-14:15 Oytun ASLAN (Satış Müdürü –Sales Manager- IVU Traffic Technologies AG) Araç teknolojisindeki Gelişmeler – Advances in Rail vehicle Technology ( Almanya- Germany)

14:15- 14:30 İbrahim ÖZ (Demiryolu Taşımacılar Derneği Başkanı- Head of Railway Transport Association, Turkey )- Demiryollarında Yeniden Yapılandırmanın Sektöre ve Taşımacılığa Etkileri; Effect of Railway Restructuring on the Sector and Transportation ( Türkiye- Turkey)

14:30- 14:45 Dipl.-Ing. Türker AHİ (Proje Danışmanı- Project Consultant- RAILISTICS GmbH)- Global Pazarda Demiryolu Vizyonu 2050; Railway Vision 2050 in Global Market  ( Almanya- Germany)

14:45- 15:00  Pablo MARTORELLI  (Arjantin  Demiryolu Enstitüsü Başkanı – Chairman- IAF – ARGENTINE INSTITUTE of RAILWAYS) Demiryolu sektörüne bakış ve yeni projeler- Railway sector overview and new projects  ( Arjantin-Argentina)

15:00- 15:15 Maurizio MENEGHELLO (Demiryolu Araçları Takım Lideri- Rolling Stock Team Leader – RINA Services SpA) Avrupa Demiryolları Pazarına Giriş: CE Sertifikasyonu; EC Certification as Access to the European Railway Market ( İtalya- Italy)

eurasiarail2013

We, Net Translation Services Limited, are in your disposal with our experienced translator team of 35 persons specialized in Rail Systems Terminology in English, German, Russian, French languages Please visit website: Nettercume.com.tr for our references.

12 / 2.176